Ikon mennesker

Aktiviteter 

I nærmiljøet

Ikon blink med pil

Bueskyting

Kom og prøv bueskyting

Ikon hjerte

Støtt IL Goma 

Hvordan kan jeg bidra?

Ikon Spørsmålstegn

Kontakt oss 

Er det noe du
lurer på?

ekstraordinært styremøte il goma

Innkallelse til alle medlemmer i klubben

Styret innkaller herved til årsmøte I IL GOMA  

Dette ekstraordinære årsmøtet har kun til hensikt å godkjenne regnskapet for 2019. 
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IL GOMA i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IL GOMA.  Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se IL GOMAs lov.

 

 Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ivar JM Pedersen kontaktes på 45441114 


 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i klubbhuset Søndag den 16 august kl. 1100.
Med vennlig hilsen 
styret 

Sosial sammenkomst med IL Goma - Grilling av pølser og hamburgere

Klubbkvelder

Trivsel og samhørighet

Medlemmer av IL Goma står og skyter på blink med pil og bue

INTERNE STEVNER

Med høy mestringsfølelse

Klubbhuset til IL Goma

KlubbHUS

Vårt samlingssted

Referanse fra landslaget for lokalhistorie Sosial sammenkomst med IL Goma - dame serverer kaffe og kaker

NÆRMILJØ

Vi inviterer til fest

Referanse fra landslaget for lokalhistorie 2 personer sikter ned fjellskrenten med pil og bue

3D Bueskyting

Ute i naturen

Referanse fra landslaget for lokalhistorie ST. Hans-bål med IL Goma

ST. HANS FEIRING

På gomabanen