Kort historisk tilbakeblikk

IL Goma - er et av byens eldste lag med sine 102 årige lange historie.

Klubben har aktivisert barn og ungdom, voksne menn og kvinner i en rekke ulike aktiviteter som fotball, håndball, friidrett og ski. Dette bare for å nevne noen.

Like mye har klubben vært en viktig miljøskapende faktor i et tidligere utpreget proletarisk byområde. Boligutviklingen i Kristiansund har gjort så Gomalandet har havnet midt mellom vekstområdene, noe som har redusert både rekruttering og dermed også aktivitetstilbudet.


Gomalandet har en befolkningssammensetting som strekker seg over mange nasjonaliteter og mange ulike samnfunnslag. Samtidig er Gomalandet den bydelen i Kristiansund med færrest aktivitetstilbud.


Idrettslag har et ansvar i så måte. Og vi i IL Goma ønsker å tilby vår innsats til det som forhåpentligvis kan være med å skape et bedre nærmiljø for bydelens innbyggere.

Goma på Facebook