Idrettslaget Goma

Trivsel gir Motivasjon - Motivasjon gir Prestasjon!

En klubb for deg som liker å ha det gøy!

Bueskyting

I 2014 ble det besluttet å opprette IL Gomas Bueskytteravdeling Følgende målsetting ble satt:

 • Skape et lavterskel tilbud som alle kan delta i, uavhengig av fysikk alder eller kjønn.
 • Reaktivisere klubben som et inkluderende sosialt treffpunkt, til glede for nærområdet. 

Bueskyting er en helårsidrett, som kan utøves av alle. Uansett kjønn, alder eller fysiske forutsetninger.
Vi tilbyr alle som ønsker å prøve bueskyting både opplæring og tilgang til utstyr, uten at dette koster noe. Ved siden av ukentlige ordinære treninger, har vi holdt nybegynnerkurs og opplæring for utvalgte skolegrupper, konfirmantgrupper, foreninger og lag.

Bueskyting er en lavterskel konsentrasjonsidrett som vektlegger fokus og tolmodighet. I motsetning til høyintensivitets aktiviteter som fotball, håndball og lignende, så er vår treningsform gunstig for de av oss som trenger denne formen for individuell trening.

"Alle" kan drive med bueskyting. Det er ikke mange aktiviteter hvor vi som foreldre kan delta på samme arena som våre barn. Bueskyting gir familier en anledning til dette. Enten man vil trene for å delta i OL, eller om man bare vil skyte noen piler, drikke litt kaffe og prate om vær og vind. Her hos oss er det rom for alle!

Referanse fra landslaget for lokalhistorie

LANGBUE

Langbuen er den eldste buetypen vi kjenner til. Kjennetegnet for dennebuetypen er at strengen festes i hver sin ende av buen slik at buen blir lignende bokstaven D sett fra siden.

Referanse fra landslaget for lokalhistorie

BAREBOW

Dette kan i utgangspunktet være en helt vanlig recurve bue som ikke har andre hjelpemidler enn pilhylle og lodd. Materialet kan være både tre og stål/karbon.

Referanse fra landslaget for lokalhistorie

RECURVE

Eller olympisk bue som det også kalles. Det er en recurve bue med sikte, stabilisatorer og klikker. Dette gjør den mer stabil og treffsikker. Veldig mange skyttere bruker denne type bue.

Referanse fra landslaget for lokalhistorie

COMPUND

Compoundbue, eller bue med trinser om man vil, er en type bue som har eksister siden 1960-årene. Trinsene er runde, men oftest ovale og gjør til at buen blir mye letter å holde oppspent.

 

Bueskyting er gøy!

Hvilken gren skal jeg velge, hvilken bue passer meg? Hvordan melder jeg meg inn? Svar på alt dette får du her:

Hvordan bli en bueskytter?

Bueskyting - En trygg sport

Vi i IL Goma har tilrettelagt vår aktivitet slik at denne kan utføres med minimal risiko for utøverne og deres omgivelser.

Bueskyting er en trygg sport, men hvis regler ikke blir fulgt så kan det i værste fall oppstå fatale konsekvenser.

Derfor behandler vi vår pil og bue med samme forsiktighet som andre våpen innenfor skyttersporten.
Dette innebærer viss regler som er opplistet nedefor i denne artikkelen.


SIKKERHETSREGLEMENT IL GOMA BUESKYTING

 1. Det skal være en skyteleder som kontrollerer skytingen, styrer skytetiden og overvåker sikkerheten på banen. Skyteleder regulerer skytingen ved hjelp av lydsignaler.
 2. Buestativer og øvrig utstyr settes bak ventelinjen.
 3. Den som ikke skyter skal holde seg bak ventelinjen. Unntaket er hvis vedkommende instruerer andre.
 4. Skytterne stiller seg opp slik at ingen skyter “i kryss”.
 5. Skytteren stiller seg med ett bein på hver side av skytelinjen.
 6. Det er kun når skytter står på skytelinjen at han kan sette på pil og stramme opp buen.
 7. Skytter må ikke benytte en teknikk som ved opptrekk kan medføre at pilen går utenfor sikkerhetssonen.
 8. Hver skytter skyter en serie på 3 piler innenfor 2 minutter.
 9. Når en skytter har skutt sine piler skal han straks begi seg bak ventelinjen.

Innendørs anser man fareområdet å strekke seg minst 5 meter tilside for mattelinjens avslutning og fra ventelinja til bakre vegg i lokalet Utendørs økes avstanden sideveis til 20m og fareområdet strekker seg 140 meter fra skytelinja i lengderetning.