Klubbkvelder

Idrettslaget Goma er et sted for sosial moro og morsomme aktiviteter!

Bueskyting er pr. dags dato hovedgren, men vi er et fleridrettslag som er åpen for å legge til seg flere aktiviteter om ønskelig.

Vi holder jevnlige samlinger uten at aktiviteten trenger å være 1.pri. Vi har sogar deltatt på kanonball turnering med bueskyttergruppen, uten at det sportslig ble noen stor suksess.
Men gøy var det.

Til medlemmene i Idrettslaget Goma

Referanse fra landslaget for lokalhistorie Sosial sammenkomst med IL Goma - Grilling av pølser og hamburgere

Klubbkvelder

Trivsel og samhørighet

Referanse fra landslaget for lokalhistorie Medlemmer av IL Goma står og skyter på blink med pil og bue

INTERNE STEVNER

Med høy mestringsfølelse

Referanse fra landslaget for lokalhistorie Klubbhuset til IL Goma

KlubbHUS

Vårt samlingssted

Referanse fra landslaget for lokalhistorie Sosial sammenkomst med IL Goma - dame serverer kaffe og kaker

NÆRMILJØ

Vi inviterer til fest

Referanse fra landslaget for lokalhistorie 2 personer sikter ned fjellskrenten med pil og bue

3D Bueskyting

Ute i naturen

Referanse fra landslaget for lokalhistorie ST. Hans-bål med IL Goma

ST. HANS FEIRING

På gomabanen